RELACIÓ D’ONGs

ONGs DEL TERRITORI, QUE TREBALLEN EN ELL (LLEIDA I CATALUNYA):

 • Fundació Pare Manel. Infància, salut, món penitenciari, desenvolupament comunitari. Surt a “La solidaritat… un bon remei!”. paremanel.org
 • Arrels Fundació. Atenen les persones sense llar. arrelsfundacio.org
 • Aldees Infantils SOS.  Per atendre nens i joves que s’han vist privats de l’atenció parental. aldeasinfantiles.es
 • Arrels-Sant Ignasi de Loiola. Voluntariat, immigració, asil i refugi, joventut i infància, a Lleida. stignaci-lleida.org
 • Banc dels Aliments de Lleida.  Lluita contra la pobresa i contra el malbaratament dels recursos alimentaris. bancalimentslleida.cat

 

ONGs DEL TERRITORI, QUE TREBALLEN FORA:

 • CIS-Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Olaran (Mollerussa). Fundació per ajudar exclusivament a aquest missioner d’Etiòpia. Surt a “La solidaritat… un bon remei!”. isolidaries.org 
 • Fundació Ferreruela-Sanfeliu (Lleida). Per resoldre problemes de visió al Tercer Món. fundacioferreruela.com
 • ACDC Lleida-Associació catalana per al desenvolupament i la cooperació Lleida. Té projectes a Colòmbia. acdclleidacat.com
 • FLS-Fundació Lleida Solidària. Per a la cooperació al desenvolupament. Impulsada pels aparelladors de Lleida i dedicada principalment a la construcció. lleidasolidaria.org
 • Aigua per al Sahel. Financen cooperatives i associacions rurals a Burkina Faso, per a diversos projectes hidràulics que ells mateixos han elaborat. aiguaperalsahel.pangea.org
 • Nous Camins. 30 anys d’experiència i treball ininterromput en el camp de la cooperació i el desenvolupament. nuevoscaminos.net
 • Fundació Banc de Recursos. Recull materials excedents (sobretot agrícoles) i els envia al Tercer Món. bancderecursos.org
 • Associació Catalana per la Pau. Organització pel desenvolupament. acpau.org
 • Àfrica-Edusa: Organització catalana que ajuda a l’Àfrica. ana.yuste@africa-edusa.org
 • Sonrisas de Bombay. Centra les seves accions en la lluita contra la pobresa i pels Drets Humans en els barris de xaboles de Bombay (Índia). sonrisasdebombay.com
 • Alegría sin fronteras. ONG que va néixer amb la finalitat de crear un món millor i disminuir la pobresa. alegriasinfronteras.org
 • Etc.

 

ONGs MOLT GRANS I AMB GRAN DIFUSIÓ:

 • Creu Roja. Moviment humanitari internacional per protegir la vida humana i la salut, per garantir el respecte a tots els éssers humans i per prevenir i alleujar el sofriment humà, sense cap tipus de discriminació. creuroja.org
 • Metges Sense Fronteres. Organització médico-humanitària amb molt personal sanitari treballant sobre el terreny quan es produeixen emergències a qualsevol lloc del món. Surt a “La solidaritat… un bon remei!”. msf.es
 • Oxfam Intermón. Per aconseguir que les persones puguin sortir de la pobresa per elles mateixes i prosperar. oxfamintermon.org/ca
 • Acción Contra el Hambre.  Organització internacional que combat la desnutrició a la vegada que garanteix l’aigua i els mitjans de vida segurs a les poblacions més vulnerables. accioncontraelhambre.org
 • Ayuda en Acción. Vol millorar les condicions de vida dels infants, les seves famílies i les comunitats més desfavorides a través de desenvolupament integral i activitats de sensibilització. ayudaenaccion.org
 • Unicef. Organització de l’ONU que vol aconseguir que els drets de la infància es converteixin en principis ètics perdurables i en normes de conducta internacionals, a la vegada que ajuda a als nens i nenes més desfavorits. unicef.es/cat
 • Save The Children.  Organització independent mundial que treballa a favor de la infància. savethechildren.es
 • Fundació Vicente Ferrer.  Amb projectes exclusivament a l’Índia per a treure aquella gent de la pobresa i l’exclusió social. fundaciónvicenteferrer.org
 • ACNUR. Agència de l’ONU pels refugiats. Per a Catalunya: joemdicbrisa.org, per a tot Espanya: eacnur.org
 • Amnistia internacional. Per a la defensa dels drets humans arreu del món. Surt a “La solidaritat… un bon remei!”. amnistiacatalunya.org
 • Greenpeace. Organització ecològica i pacifista mundial. Surt a “La solidaritat… un bon remei!”. greenpeace.es
 • WWF (Adena). La seva missió és detenir la degradació ambiental de la Terra i construir un futur on el ser humà visqui en harmonia amb la natura. wwf.es

 

ONGs DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA:

 • Càritas. Ajuda a les persones en situació de pobresa, principalment al territori. Surt a “La solidaritat… un bon remei!”. MOLT RECOMANABLE! caritas.es
 • Mans Unides. Lluita contra la pobresa, el subdesenvolupament, etc. al Tercer Món. Surt a “La solidaritat… un bon remei!”. MOLT RECOMANABLE! mansunides.org
 • Fundación Entreculturas. Per educar, és dels jesuïtes. entreculturas.org
 • Fundació Proide. (Proyde per a fora de Catalunya). De les escoles La Salle de Catalunya. Donen suport a projectes de desenvolupament al Sud. fundacióproide.org
 • Juan Ciudad ONGD. És de l’ordre hospitalària dels germans de Sant Joan de Déu, que està a tot el món. juanciudad.org
 • Justícia i Pau. Entitat cristiana que té per finalitat la promoció i defensa dels drets humans, la justícia social, la pau i el desarmament, la solidaritat i el respecte al medi ambient. justiciaipau.org
 • Comitès Oscar Romero. Per difondre i fer respectar els valors humans. comitesromero.org
 • Jóvenes del Tercer Mundo. Vinculada als salesians i es dedica a l’educació. jovenesydesarrollo.org
 • FISC Catalunya-Fundació Internacional de Solidaritat Companyia de Maria. Sensibilització, educació i cooperació pel desenvolupament a tot el món. fisc-catalunya.org
 • Cottolengo del Padre Alegre. Tenen cura de malalts incurables i pobres. cottolengopalegre.org

 

ALTRES ONGs MENYS CONEGUDES AQUÍ:

 • World Vision. Organització internacional que des de fa 60 anys ajuda als nens més vulnerables dels països en desenvolupament. worldvision.es
 • PLAN.  Organització internacional que treballa a 70 països i impulsa programes de desenvolupament a 51 països d’Àfrica, Asia i Amèrica. plan-espana.org
 • ABD-Associació Benestar i Desenvolupament. Per a la gestió de processos centrats en les persones i les comunitats per promoure i enfortir la seva autonomia i convivència amb eficàcia, ètica, qualitat i sostenibilitat contrastades. abd-ong.org/ca
 • Global Humanitaria. Treballen amb les poblacions més desfavorides d’Amèrica Llatina, Àfrica i Asia. globalhumanitaria.org
 • Medicus Mundi. Cooperació sanitària pel desenvolupament dels països del sud. medicusmundi.es/catalunya
 • Metges del Món. Pel desenvolupament humà mitjançant la defensa del dret fonamental a la salut i una vida digna per a totes les persones. medicosdelmundo.org
 • Matres Mundi. Per promoure la salut materno-infantil, que té les arrels en els professionals que treballen en les maternitats espanyoles. matresmundi.org
 • Anesvad. Lluiten perquè la salut arribi a 19 països necessitats del món. anesvad.org
 • Farmamundi (Farmacéuticos Mundi). Treballa per ajudar a les poblacions/persones que, vivint en precarietat, necessiten medicaments i altres materials sanitaris per a la seva supervivència.  farmaceuticosmundi.org
 • Rotary Club de Lleida. Club universal amb 1,2 milions d’afiliats arreu del món. rotarylleida.org
 • África Arco Iris. Per a la vacunació a l’Àfrica. africaarcoiris.org
 • Asociación SHARE Espanya. És de Guatemala i té una oficina a Espanya per recaptar diners. info@asociacionshare.es
 • Pobles Germans. Col·laboren en projectes de desenvolupament en l’àmbit sanitari, social i educacional. poblesgermans.org
 • Comparte. Per apadrinar nens de l’Amèrica Llatina. comparte.org
 • Acción por la Infancia. Afavoreix el desenvolupament i la inserció social de la infància marginada. accionporlainfancia.org
 • Fedaia. Federació d’entitats d’atenció i d’educació a la infància i l’adolescència de Catalunya. fedaia.org
 • Acción para el Desarrollo y la Igualdad. Treballa a favor d’un desenvolupament humà sostenible, just i solidari. acciondesarrolloigualdad.org
 • Fundación Acude. Desenvolupar i enfortir valors humans als nens i adolescents.   fundaciónacude.org
 • Adecoi España.  Fomentar el desenvolupament dels països iberoamericans.  adecoi.com
 • Acsur-Las Segovias. Cooperació solidària, compromesa amb les grans majories socials del planeta. acsur.org

 

ENTITATS BANCÀRIES ÈTIQUES:

 • Triodos Bank. Banca amb les mateixes activitats que qualsevol altra però amb criteris ètics. triodos.es
 • OikoCredit. Associació per a finançar microcrèdits i altres projectes al Tercer Món.  oikocredit.cat
 • Fiare. Banca ètica italiana que s’està consolidant al territori.  associaciofiarecatalunya.cat
 • Coop57.  Cooperativa de crèdit per  finançar projectes del territori.  coop57.coop

 

ENTITATS DE L’ENTORN DIVERSES QUE PODEN SER AJUDADES DIRECTAMENT:

 • L’Olivera (Valbona de les Monges). Cooperativa agrícola d’integració social.  Surt a “La solidaritat… un bon remei!”.  olivera.org
 • Acudam (Mollerussa). Associació amb activitats productives i altres per a discapacitats. Surt a “La solidaritat… un bon remei!”.  acudam.com
 • Associació Alba (Tàrrega). Associació amb activitats productives i altres per a discapacitats. Surt a “La solidaritat… un bon remei!”.  aalba.cat

 

ONGs AMB ALTRES PROPÒSITS:

 • Associació Espanyola Contra el Càncer-AECC. lleida.aecc.es
 • Fundació Josep Carreras Contra la Leucèmia. Fa recerca sobre la leucèmia. fcarreras.org
 • Associació de Donants de Sang de l’Urgell. donemsang.cat, bancsang.net, donantsdesang.cat, http://icslleida.cat
 • Federació Catalana de Voluntariat Social. Treballa per promoure el voluntariat social. També a Lleida. voluntaris.cat
 • S.O.S. Racisme. Defensa dels drets humans des de l’acció antiracista. sosracisme.org
 • CCAR-Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat. Defensa el dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants, alhora que treballa per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. ccar.cat
 • Pallassos Sense Fronteres. La missió de PsF és millorar la situació emocional de la infància que pateix conflictes bèl·lics o catàstrofes naturals mitjançant espectacles còmics realitzats per pallassos i pallasses. clowns.org/ca
 • Verkami. Alternativa als models tradicionals de finançament per a artistes, creadors, dissenyadors, col·lectius… (micromecenatge). verkami.com
 • Som Energia. Cooperativa de consum d’energia verda sense ànim de lucre. somejergia.coop
 • SETEM. Creuen que un món més just és possible. Denuncien les causes de la injustícia global i construeixen  alternatives per a una Economia Social i Solidària. setem.org
 • Fundació Pau i Solidaritat. CCOO Catalunya. Per a fer cooperació internacional i per a sensibilitzar als treballadors. ccoo.cat/pauisoli
 • ACPP-Asamblea de Cooperación Por la Paz. Per a la cooperació internacional, l’acció a les escoles, la intervenció social als pobles, barris i ciutats, la sensibilització ciutadana, etc. acpp.com
 • MPDL-Moviment per la Pau. Treballa per fomentar la construcció d’una cultura de pau, solidaritat, cooperació, enfortiment de les persones i defensar els drets i valors fonamentals dels Drets Humans i la Pau. (Hi ha un altre Moviment per la Pau més avall). mpdl.org
 • Moviment per la Pau. Associació que, des del camp del pacifisme, es proposa treballar per aconseguir una societat més justa, solidària i desmilitaritzada. movimentperlapau.org
 • Fundació per la Pau. Per la instauració progressiva d’una cultura per la pau per afavorir el creixement d’una consciència cívica, lúcida i ben formada a favor de la pau (investigar, sensibilitzar i educar per la pau). fundipau.org
 • Brigadas Internacionales de Paz. (Peace Brigades International). Per a la protecció de l’espai d’actuació dels i les defensores dels drets humans que pateixen repressió pel seu treball no violent. peacebrigades.org
 • Intered Catalunya. Intercanvi i solidaritat. Lluita per l’equitat de gènere arreu del món. intered.org
 • Alfabetización Sin Fronteras. Projectes d’alfabetització nacional i internacional. info@alfabetizacionsinfronteras.org
 • Educación Sin Fonteras. Promou el dret universal a una l’educació transformadora. educacionsinfronteras.org
 • Survival. Per ajudar als pobles indígenes a defensar les seves terres, protegir les seves vides i decidir el seu propi futur. survival.es
 • alterNativa. Intercanvi amb pobles indígenes. Promoció i difusió d’alternatives socials, econòmiques, culturals i ambientals a models hegemònics i homogeneïtzadors de desenvolupament. alternativa-ong.org
 • Vetermon-Veterinarios Sin Fronteras. Associació formada per persones que creuen en la necessitat de canviar el sistema agroalimentari actual, que oprimeix i expulsa les comunitats rurals i destrueix el medi ambient. Aquest canvi passa per la consecució de la Sobirania Alimentària. vsf.org.es
 • Ecologistas en Acción. Confederació amb més de 300 grups ecologistes. ecologistasenaccion.org
 • Telèfon de l’Esperança. Prop de 200 voluntaris que atenen les trucades de persones que necessiten companyia, comprensió o recursos per solucionar les seves angoixes i problemes puntuals. telefonoesperanza.com
 • Projecte Home Catalunya. Projecte Home Catalunya (Proyecto Hombre a Espanya) té com a missió promoure l’autonomia i la dignitat de les persones, treballant per al tractament i la prevenció de les drogodependències i altres conductes addictives. projectehome.cat
 • CDOCS-Centre de Documentació en Cooperació i Solidaritat de la Universitat de Lleida. Centre de documentació especialitzat en temes relacionats amb la cooperació pel desenvolupament i la solidaritat, obert a tothom de les terres de Lleida. udl.cat/serveis/ODEC
 • ASCA-Acció Solidària Contra l’Atur. Deixa o dóna diners per a l’auto-ocupació, etc. https://acciosolidaria.cat/
 • Suara Cooperativa. Discapacitat, immigració, asil i refugi, joventut i infància, vida i salut. És una empresa cooperativa de serveis. suara.coop

 

Microdonacions:

www.microdonaciones.hazloposible.org

www.comparte.org

www.miaportacion .org (ajudes no sols econòmiques)

www.microdonativoslacaixa.es (petites donacions per a grans projectes)

– Posant al Google “Apadrinar un niño”, surt un munt de possibilitats amb aquesta finalitat.

Etc.

HI HA MÉS INFORMACIÓ A LA SECCIÓ “03. ONGs”, SOBRETOT AL TEMA “03.12. VÍDEOS INSTITUCIONALS DE DIVERSES ONGs”.

6.2.5.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.