RELACIÓ D’ONGs

DEL TERRITORI, QUE TREBALLEN EN ELL (LLEIDA I CATALUNYA):

– Fundació Pare Manel. Infància, salut, món penitenciari, desenvolupament comunitari. Surt a “La solidaritat… un bon remei!”. paremanel.org

– Arrels Fundació. Atenen les persones sense llar. arrelsfundacio.org

Aldees Infantils SOS.  Per atendre nens i joves que s’han vist privats de l’atenció parental. aldeasinfantiles.es

– Arrels-Sant Ignasi de Loiola. Voluntariat, immigració, asil i refugi, joventut i infància, a Lleida. stignaci-lleida.org

– Banc dels Aliments de Lleida.  Lluita contra la pobresa i contra el malbaratament dels recursos alimentaris. bancalimentslleida.cat

 

DEL TERRITORI, QUE TREBALLEN FORA:

– CIS-Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Olaran (Mollerussa). Fundació per ajudar exclusivament a aquest missioner d’Etiòpia. Surt a “La solidaritat… un bon remei!”. isolidaries.org 

– Fundació Ferreruela-Sanfeliu (Lleida). Per resoldre problemes de visió al Tercer Món. fundacioferreruela.com

– ACDC Lleida-Associació catalana per al desenvolupament i la cooperació Lleida. Té projectes a Colòmbia. acdclleidacat.com

– FLS-Fundació Lleida Solidària. Per a la cooperació al desenvolupament. Impulsada pels aparelladors de Lleida i dedicada principalment a la construcció. lleidasolidaria.org

– Aigua per al Sahel. Financen cooperatives i associacions rurals a Burkina Faso, per a diversos projectes hidràulics que ells mateixos han elaborat. aiguaperalsahel.pangea.org

– AASARA Barcelona. Pels nens al carrer de la India. aasara.org

– Nous Camins. 30 anys d’experiència i treball ininterromput en el camp de la cooperació i el desenvolupament. nuevoscaminos.net

– Fundació Banc de Recursos. Recull materials excedents (sobretot agrícoles) i els envia al Tercer Món. bancderecursos.org

– Associació Catalana per la Pau. Organització pel desenvolupament. acpau.org

– Àfrica-Edusa: Organització catalana que ajuda a l’Àfrica. ana.yuste@africa-edusa.org

Etc.

 

MOLT GRANS I AMB GRAN DIFUSIÓ:

– Creu Roja. Moviment humanitari internacional per protegir la vida humana i la salut, per garantir el respecte a tots els éssers humans i per prevenir i alleujar el sofriment humà, sense cap tipus de discriminació. creuroja.org

– Metges Sense Fronteres. Organització médico-humanitària amb molt personal sanitari treballant sobre el terreny quan es produeixen emergències a qualsevol lloc del món. Surt a “La solidaritat… un bon remei!”. msf.es

– Oxfam Intermón. Per aconseguir que les persones puguin sortir de la pobresa per elles mateixes i prosperar. oxfamintermon.org/ca

– Acción Contra el Hambre.  Organització internacional que combat la desnutrició a la vegada que garanteix l’aigua i els mitjans de vida segurs a les poblacions més vulnerables. accioncontraelhambre.org

– Ayuda en Acción. Vol millorar les condicions de vida dels infants, les seves famílies i les comunitats més desfavorides a través de desenvolupament integral i activitats de sensibilització. ayudaenaccion.org

– Unicef. Organització de l’ONU que vol aconseguir que els drets de la infància es converteixin en principis ètics perdurables i en normes de conducta internacionals, a la vegada que ajuda a als nens i nenes més desfavorits. unicef.es/cat

– Save The Children.  Organització independent mundial que treballa a favor de la infància. savethechildren.es

– Fundació Vicente Ferrer.  Amb projectes exclusivament a l’Índia per a treure aquella gent de la pobresa i l’exclusió social. fundaciónvicenteferrer.org

– ACNUR. Agència de l’ONU pels refugiats. Per a Catalunya: joemdicbrisa.org, per a tot Espanya: eacnur.org

– Amnistia internacional. Per a la defensa dels drets humans arreu del món. Surt a “La solidaritat… un bon remei!”. amnistiacatalunya.org

– Greenpeace. Organització ecològica i pacifista mundial. Surt a “La solidaritat… un bon remei!”. greenpeace.es

– WWF (Adena). La seva missió és detenir la degradació ambiental de la Terra i construir un futur on el ser humà visqui en harmonia amb la natura. wwf.es

 

DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA:

– Càritas. Ajuda a les persones en situació de pobresa, principalment al territori. Surt a “La solidaritat… un bon remei!”. MOLT RECOMANABLE! caritas.es

– Mans Unides. Lluita contra la pobresa, el subdesenvolupament, etc. al Tercer Món. Surt a “La solidaritat… un bon remei!”. MOLT RECOMANABLE! mansunides.org

– Fundación Entreculturas. Per educar, és dels jesuïtes. entreculturas.org

– Fundació Proide. (Proyde per a fora de Catalunya). De les escoles La Salle de Catalunya. Donen suport a projectes de desenvolupament al Sud. fundacióproide.org

– Juan Ciudad ONGD. És de l’ordre hospitalària dels germans de Sant Joan de Déu, que està a tot el món. juanciudad.org

– Justícia i Pau. Entitat cristiana que té per finalitat la promoció i defensa dels drets humans, la justícia social, la pau i el desarmament, la solidaritat i el respecte al medi ambient. justiciaipau.org

– Comitès Oscar Romero. Per difondre i fer respectar els valors humans. comitesromero.org

– Jóvenes del Tercer Mundo. Vinculada als salesians i es dedica a l’educació. jovenesydesarrollo.org

– FISC Catalunya-Fundació Internacional de Solidaritat Companyia de Maria. Sensibilització, educació i cooperació pel desenvolupament a tot el món. fisc-catalunya.org

– Cottolengo del Padre Alegre. Tenen cura de malalts incurables i pobres. cottolengopalegre.org

 

ALTRES ONGs MENYS CONEGUDES:

– World Vision. Organització internacional que des de fa 60 anys ajuda als nens més vulnerables dels països en desenvolupament. worldvision.es

– PLAN.  Organització internacional que treballa a 70 països i impulsa programes de desenvolupament a 51 països d’Àfrica, Asia i Amèrica. plan-espana.org

– ABD-Associació Benestar i Desenvolupament. Per a la gestió de processos centrats en les persones i les comunitats per promoure i enfortir la seva autonomia i convivència amb eficàcia, ètica, qualitat i sostenibilitat contrastades. Abd-ong.org/ca

– Global Humanitaria. Treballen amb les poblacions més desfavorides d’Amèrica Llatina, Àfrica i Asia. globalhumanitaria.org

– Medicus Mundi. Cooperació sanitària pel desenvolupament dels països del sud. medicusmundi.es/catalunya

– Metges del Món. Pel desenvolupament humà mitjançant la defensa del dret fonamental a la salut i una vida digna per a totes les persones. medicosdelmundo.org

– Matres Mundi. Per promoure la salut materno-infantil, que té les arrels en els professionals que treballen en les maternitats espanyoles. matresmundi.org

– Anesvad. Lluiten perquè la salut arribi a 19 països necessitats del món. anesvad.org

– Farmamundi (Farmacéuticos Mundi). Treballa per ajudar a les poblacions/persones que, vivint en precarietat, necessiten medicaments i altres materials sanitaris per a la seva supervivència.  farmaceuticosmundi.org

– Rotary Club de Lleida. Club universal amb 1,2 milions d’afiliats arreu del món. rotarylleida.org

– Sonrisas de Bombay. Centra les seves accions en la lluita contra la pobresa i pels Drets Humans en els barris de xaboles de Bombay (Índia). sonrisasdebombay.com

– África Arco Iris. Per a la vacunació a l’Àfrica. africaarcoiris.org

– Asociación SHARE Espanya. És de Guatemala i té una oficina a Espanya per recaptar diners. info@asociacionshare.es

– Pobles Germans. Col·laboren en projectes de desenvolupament en l’àmbit sanitari, social i educacional. poblesgermans.org

– Comparte. Per apadrinar nens de l’Amèrica Llatina. comparte.org

– Acción por la Infancia. Afavoreix el desenvolupament i la inserció social de la infància marginada. accionporlainfancia.org

– Fedaia. Federació d’entitats d’atenció i d’educació a la infància i l’adolescència de Catalunya. fedaia.org

– Acción para el Desarrollo y la Igualdad. Treballa a favor d’un desenvolupament humà sostenible, just i solidari. acciondesarrolloigualdad.org

– Fundación Acude. Desenvolupar i enfortir valors humans als nens i adolescents.   fundaciónacude.org

– Adecoi España.  Fomentar el desenvolupament dels països iberoamericans.  adecoi.com

– Acsur-Las Segovias. Cooperació solidària, compromesa amb les grans majories socials del planeta. acsur.org

 

ENTITATS BANCÀRIES ÈTIQUES:

– Triodos Bank. Banca amb les mateixes activitats que qualsevol altra però amb criteris ètics. triodos.es

– OikoCredit. Associació per a finançar microcrèdits i altres projectes al Tercer Món.  oikocredit.cat

– Fiare. Banca ètica italiana que s’està consolidant al territori.  associaciofiarecatalunya.cat

– Coop57.  Cooperativa de crèdit per  finançar projectes del territori.  coop57.coop

 

ENTITATS DE L’ENTORN DIVERSES QUE PODEN SER AJUDADES DIRECTAMENT:

– L’Olivera (Valbona de les Monges). Cooperativa agrícola d’integració social.  Surt a “La solidaritat… un bon remei!”.  olivera.org

– Acudam (Mollerussa). Associació amb activitats productives i altres per a discapacitats. Surt a “La solidaritat… un bon remei!”.  acudam.com

– Associació Alba (Tàrrega). Associació amb activitats productives i altres per a discapacitats. Surt a “La solidaritat… un bon remei!”.  aalba.cat

 

ONGs AMB ALTRES PROPÒSITS:

– Associació Espanyola Contra el Càncer-AECC. lleida.aecc.es

– Fundació Josep Carreras Contra la Leucèmia. Fa recerca sobre la leucèmia. fcarreras.org

– Associació de Donants de Sang de l’Urgell. donemsang.cat, bancsang.net, donantsdesang.cat, icslleida.cat

– Federació Catalana de Voluntariat Social. Treballa per promoure el voluntariat social. També a Lleida. voluntaris.cat

– S.O.S. Racisme. Defensa dels drets humans des de l’acció antiracista. sosracisme.org

– CCAR-Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat. Defensa el dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants, alhora que treballa per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. ccar.cat

– Pallassos Sense Fronteres. La missió de PsF és millorar la situació emocional de la infància que pateix conflictes bèl·lics o catàstrofes naturals mitjançant espectacles còmics realitzats per pallassos i pallasses. clowns.org/ca

– Verkami. Alternativa als models tradicionals de finançament per a artistes, creadors, dissenyadors, col·lectius… (micromecenatge). verkami.com

– Som Energia. Cooperativa de consum d’energia verda sense ànim de lucre. somejergia.coop

– SETEM. Creuen que un món més just és possible. Denuncien les causes de la injustícia global i construeixen  alternatives per a una Economia Social i Solidària. setem.org

– Fundació Pau i Solidaritat. CCOO Catalunya. Per a fer cooperació internacional i per a sensibilitzar als treballadors. ccoo.cat/pauisoli

– ACPP-Asamblea de Cooperación Por la Paz. Per a la cooperació internacional, l’acció a les escoles, la intervenció social als pobles, barris i ciutats, la sensibilització ciutadana, etc. acpp.com

– MPDL-Moviment per la Pau. Treballa per fomentar la construcció d’una cultura de pau, solidaritat, cooperació, enfortiment de les persones i defensar els drets i valors fonamentals dels Drets Humans i la Pau. (Hi ha un altre Moviment per la Pau més avall). mpdl.org

– Moviment per la Pau. Associació que, des del camp del pacifisme, es proposa treballar per aconseguir una societat més justa, solidària i desmilitaritzada. movimentperlapau.org

– Fundació per la Pau. Per la instauració progressiva d’una cultura per la pau per afavorir el creixement d’una consciència cívica, lúcida i ben formada a favor de la pau (investigar, sensibilitzar i educar per la pau). fundacioperlapau.org

– Brigadas Internacionales de Paz. (Peace Brigades International). Per a la protecció de l’espai d’actuació dels i les defensores dels drets humans que pateixen repressió pel seu treball no violent. peacebrigades.org

– Intered Catalunya. Intercanvi i solidaritat. Lluita per l’equitat de gènere arreu del món. intered.org

– Alfabetización Sin Fronteras. Projectes d’alfabetització nacional i internacional. info@alfabetizacionsinfronteras.org

– Educación Sin Fonteras. Promou el dret universal a una l’educació transformadora. educacionsinfronteras.org

– Survival. Per ajudar als pobles indígenes a defensar les seves terres, protegir les seves vides i decidir el seu propi futur. survival.es

– alterNativa. Intercanvi amb pobles indígenes. Promoció i difusió d’alternatives socials, econòmiques, culturals i ambientals a models hegemònics i homogeneïtzadors de desenvolupament. alternativa-ong.org

– Vetermon-Veterinarios Sin Fronteras. Associació formada per persones que creuen en la necessitat de canviar el sistema agroalimentari actual, que oprimeix i expulsa les comunitats rurals i destrueix el medi ambient. Aquest canvi passa per la consecució de la Sobirania Alimentària. vsf.org.es

– Ecologistas en Acción. Confederació amb més de 300 grups ecologistes. ecologistasenaccion.org

– Telèfon de l’Esperança. Prop de 200 voluntaris que atenen les trucades de persones que necessiten companyia, comprensió o recursos per solucionar les seves angoixes i problemes puntuals. telefonoesperanza.com

– Projecte Home Catalunya. Projecte Home Catalunya (Proyecto Hombre a Espanya) té com a missió promoure l’autonomia i la dignitat de les persones, treballant per al tractament i la prevenció de les drogodependències i altres conductes addictives. projectehome.cat

– CDOCS-Centre de Documentació en Cooperació i Solidaritat de la Universitat de Lleida. Centre de documentació especialitzat en temes relacionats amb la cooperació pel desenvolupament i la solidaritat, obert a tothom de les terres de Lleida. udl.cat/serveis/ODEC

– ASCA-Acció Solidària Contra l’Atur. Deixa o dóna diners per a l’auto-ocupació, etc.

– Suara Cooperativa. Discapacitat, immigració, asil i refugi, joventut i infància, vida i salut. És una empresa cooperativa de serveis. suara.coop

 

– Microdonacions:

http://www.microdonaciones.hazloposible.org

http://www.comparte.org

http://www.miaportacion .org (ajudes no sols econòmiques)

http://www.microdonativoslacaixa.es (petites donacions per a grans projectes)

– Posant al Google “Apadrinar un niño”, surt un munt de possibilitats amb aquesta finalitat.

Etc.

 

6.2.5.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.