Avís legal i política de privacitat

1. INFORMACIÓ DEL TITULAR

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació, s’exposen les dades d’identificació del titular:

Blogs:https://lasolidaritatunbonremei.com/
https://lasolidaridadunbuenremedio.com/
Titular:ENRIC SEGARRA BOSCH (autor del Blog)
Correu electrònic:esegarrab@gmail.com

2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

Qualsevol persona que accedeixi als nostres blogs https://lasolidaritatunbonremei.com/ https://lasolidaridadunbuenremedio.com tindrà la consideració d’Usuari. L’Usuari es compromet a utilitzar els blogs i aquells serveis posats a la seva disposició a través dels mateixos, de manera concorde a la Llei, a la moral, als bons costums i a l’ordre públic, així com amb el que es disposa en les presents clàusules. En conseqüència, queda obligat a no usar el blog amb finalitats o efectes il·lícits i/o contraris a l’establert, lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar o impedir el seu ús normal, o dels serveis accessibles a través dels mateixos.
La utilització dels nostres blogssuposarà l’acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les clàusules recollides en l’última versió actualitzada d’aquest Avís Legal, per la qual cosa l’Usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti al blog.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El codi font, els articles d’opinió, els textos., els dissenys gràfics, les fotografies, els vídeos, els sons, les animacions, el programari, així com la informació i els continguts que es recullen al blog estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de LA SOLIDARITAT UN BON REMEI/LA SOLIDARIDAD UN BUEN REMEDIO o de terceres llicències. No es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, dels blogs, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit d’aquest.

L’Usuari, únicament i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui al blog per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per LA SOLIDARITAT UN BON REMEI/LA SOLIDARIDAD UN BUEN REMEDIO o les terceres llicències, que vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats als seus blogs, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’Usuari.

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT

LA SOLIDARITAT UN BON REMEI/LA SOLIDARIDAD UN BUEN REMEDIO es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin als blogs. La utilització dels blogs LA SOLIDARITAT UN BON REMEI/LA SOLIDARIDAD UN BUEN REMEDIO, implica l’acceptació per part de l’usuari de les disposicions contingudes en el present Avís Legal i Política de Privacitat, i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula.

Per favor, tingui en compte que encara que pugui haver-hi enllaços del nostre blog a altres blogs o webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a altres companyies o organitzacions a les quals el blog estigui redirigit. LA SOLIDARITAT UN BON REMEI/LA SOLIDARIDAD UN BUEN REMEDIO no controla el contingut dels webs o blogs de tercers ni accepta cap tipus de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquests webs o blogs.

5. QÜESTIONS SOBRE PRIVACITAT

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD GDD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

ENRIC SEGARRA BOSCH (autor dels blogs LA SOLIDARITAT UN BON REMEI/LA SOLIDARIDAD UN BUEN REMEDIO), és el Responsable del tractament de les seves dades. Les dades dels nostres blogs es troben en l’encapçalament d’aquest Avís Legal.

 • Tractem les seves dades, per enviar-li informació de les publicacions que realitzem en els blogs. Sempre amb previ consentiment de l’interessat.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre estigui l’usuari registrat al nostre blog i vulgui rebre informació sobre la nostra publicació.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 1. La base legal per als tractaments de les seves dades són els consentiments que ens dóna.

(Menors de 14 anys) S’entendrà que la informació tramesa per menors de 14 anys ho ha sigut pel consentiment dels seus representants legals. De no ser així, el/la representant legal ho ha de fer saber quan li sigui possible.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran comunicades a tercers.

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 • També tenen dret a retirar el consentiment facilitat anteriorment.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 • En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els/les interessats/des es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Les persones interessades també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Finalment, els/les interessats/des tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

Com pot exercir els seus drets?

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, informació, supressió, cancel·lació i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades.
Vostè haurà d’enviar-nos un escrit adjuntant una còpia del seu document d’identitat i indicant l’exercici del dret que vol exercir, a través del nostre correu electrònic esegarrab@gmail.com.

Si dins el termini d’un mes no hem atès l’exercici del seu dret, podrà interposar davant l’autoritat de control la pertinent queixa o denuncia.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del mateix interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder-li donar el servei sol·licitat.

Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar són:

 • Dades d’identificació de l’usuari/a (nom i cognoms).
 • Correu electrònic.

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la gestió de la nostra activitat.

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

Com a usuari i interessat/da, a continuació li expliquem la finalitat del tractament de les seves dades, que es dura a terme per LA SOLIDARITAT UN BON REMEI/LA SOLIDARIDAD UN BUEN REMEDIO com a Responsable del seu tractament. Les finalitats del tractament són les següents:

 • LA GESTIÓ DELS SUBSCRITS ALS NOSTRES BLOGS: per a poder donar un servei òptim i una correcta atenció dels nostres serveis, les dades que vostè ens hagi proporcionat seran conservades mentre es vulgui estar subscrit al nostres blogs.
 • RECEPCIÓ D’UN MAIL INFORMATIU: Cada vegada que es publiqui al blog de LA SOLIDARITAT UN BON REMEI/LA SOLIDARIDAD UN BUEN REMEDIO, les persones subscrites rebran al seu correu electrònic un correu informant de la nova publicació. Aquest correu s’enviarà sempre amb previ consentiment de l’usuari subscrit.

6. QUINES MESURES DE SEGURETAT APLIQUEM?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD, per tant, hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d’accés a les dades.
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

7. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

LA SOLIDARITAT UN BON REMEI/LA SOLIDARIDAD UN BUEN REMEDIO actua amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix als seus blogs estigui actualitzada en tot moment, si bé no garanteix ni es fa responsable de l’exactitud i actualització dels continguts dels blogs, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment.

LA SOLIDARITAT UN BON REMEI/LA SOLIDARIDAD UN BUEN REMEDIO tampoc serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en els blogs.

8. POLÍTICA D’INFORMACIÓ I PUBLICITAT COMERCIAL

LA SOLIDARITAT UN BON REMEI/LA SOLIDARIDAD UN BUEN REMEDIO es compromet a través d’aquest mitjà a no realitzar publicitat enganyosa. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions del blog, produïts a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta de la informació continguda en aquestes seccions.

LA SOLIDARITAT UN BON REMEI/LA SOLIDARIDAD UN BUEN REMEDIO, com a conseqüència del que es disposa en aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors.

LA SOLIDARITAT UN BON REMEI/LA SOLIDARIDAD UN BUEN REMEDIO es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals, conforme al que es disposa segons el que estableix els articles 21 i 22 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

A aquests efectes no serà considerat com a comunicació comercial tota la informació que s’enviï als usuaris de LA SOLIDARITAT UN BON REMEI/LA SOLIDARIDAD UN BUEN REMEDIO sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació amb les persones subscrites als nostres blogs de LA SOLIDARITAT UN BON REMEI/LA SOLIDARIDAD UN BUEN REMEDIO, així com l’acompliment de les tasques d’informació.

9. CONDICIONS D’ÚS. JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES

L’ús d’aquests blogs implica l’acceptació plena dels termes del present Avis Legal. El present Avis Legal y totes les relacions que s’estableixin entre LA SOLIDARITAT UN BON REMEI/LA SOLIDARIDAD UN BUEN REMEDIO i l’Usuari dels blogs i els seus serveis es regiran pel que s’ha establert en la legislació espanyola. En el supòsit d’existir controvèrsia entre les parts, seran competents per resoldre el litigi entre les parts el de la localitat els Jutjats i Tribunals de Lleida.

Última revisió: abril del 2022.