PRESENTACIÓ DE L’ENRIC SEGARRA BOSCH

QUÈ ÉS “LA SOLIDARITAT… UN BON REMEI !”?

És una recopilació de textos, fotos, frases cèlebres, acudits, vídeos, power points, cançons, etc., relacionats tots ells amb la solidaritat, que es van publicant periòdicament en aquest blog i en un altre idèntic en llengua castellana.

Les fotos són alienes i els textos alguns aliens i altres propis. El blog no inclou publicitat ni té interessos econòmics, polítics o religiosos, essent una iniciativa totalment pròpia. S’adverteix que el nivell “intel·lectual” de l’obra és molt assequible, per a poder arribar a tothom, tingui l’edat i el nivell cultural que tingui.

Aquesta obra és també una de les respostes a les meves inquietuds altruistes acumulades durant molts anys i que, per fi, puc realitzar gràcies a la meva nova situació de jubilat a partir del gener de 2014.

Pel que fa als propòsits de l’obra, a part d’oferir una mica d’esbarjo, cultura i exemples molt diversos de solidaritat, es tracta de propiciar que les persones estiguem més informades i puguem aprofundir analíticament en la pobresa i les seves causes, així com en les altres desigualtats i problemes socials no menys importants, i que a partir d’aquesta presa de consciència puguem comprometre’ns en la seva transformació, encara que aquesta pugui ser molt elemental com, per exemple, desmuntar prejudicis dels quals a vegades no en som prou conscients però que en certa manera contribueixen a perpetuar molts d’aquests problemes.

I tant de bo que aquesta transformació anés més enllà com, per exemple, contribuir a: corregir les desigualtats socials, impulsar el desenvolupament humà a tot arreu, combatre la xenofòbia i el racisme, lluitar contra la violència en totes les seves vessants, defensar els drets humans, defensar el medi ambient, expandir la solidaritat, etc.

Nosaltres tenim la darrera paraula, benvolgut lector/a.

Moltes gràcies per la teva atenció.

Enric Segarra Bosch

lasolidaritatunbonremei@gmail.com

 

Més informació sobre “La solidaritat… un bon remei!”:

És una obra oberta a tothom, amb noves entrades setmanals, que exposa diversos tipus de solidaritat per mitjà d’escrits i altres elements propis o resumint-ne d’aliens, extrets principalment del cercador d’Internet Google, i que compta o comptarà properament amb les següents seccions:

(Amb un asterisc entre el número i el nom dels temes, s´hi indiquen els més representatius de cada secció)

“01. Presentacions” de l’obra.  

“02. Introduccions”, on parla de què no tothom viu tan bé com nosaltres, el perquè de les desigualtats entre el Nord i el Sud, etc.

“03. ONGs” explica qui són i què fan unes quantes entitats molt diferents entre elles.

“04. Persones”, que explica els fets més rellevants d’unes persones que s’han destacat per la seva solidaritat en diferents situacions, siguin conegudes o no.

– “05. Altres solidaritats”, on hi ha informació de tota mena.

– “06. Bones notícies”, amb exemples que val la pena conèixer i divulgar.

– “07. M’hauria agradat ser-hi”, és una secció on s’expliquen uns quants esdeveniments que van capgirar favorablement la vida de moltes persones.

– “08. Drets universals”, on es tracten els drets humans, dels infants, dels animals, etc.

– “09. Sostenibilitat”, on s’expliquen els problemes mediambientals relacionats amb la conducta del nostre dia a dia, i quines coses hi podem fer nosaltres per a la seva mitigació.

“10. Va ser noticia”, on s’analitzen notícies, poc després de produir-se, relacionades amb els valors.

“11. Dades sobre ONGs”, on es proporcionen consells per avaluar i escollir ONGs amb les quals col·laborar.

– “12. Recomanacions d’audiovisuals”, que tracten sobre cançons, pel·lícules, vídeos, llibres, contes, auques i fotos amb missatges de valors.

– “13. Fotos que remouen consciències”, que pretenen el que el seu nom diu.

– “14. Humor”, amb acudits il·lustrats sobre immigrants, rics i pobres, política, crisis, etc.,  que també contribueixen, en certa manera, a difondre la solidaritat, a més d’esbargir.

– “15. Frases cèlebres il·lustrades”, agrupades sobre l’honradesa, la tolerància, l’esperança, etc.

– “16. Videoclips amb valors”, amb cançons compostes per mi i imatges alienes, incorporant missatges de valors.

– “17. Retalls de temes en vídeo”, que són “tràilers” d’alguns dels temes més representatius del blog.

– “18. Reflexions”, que analitzen diverses qüestions, amb una visió una mica personal, com ara valors per a posar en pràctica, etc.

– “19. Iniciatives solidàries”, que aporten molts suggeriments per a emprendre accions solidàries a qualsevol nivell.

– “20. Maleïdes guerres”, amb causes i conseqüències de les guerres.

– “21. Beneïda pau”, amb manifestos, frases i imatges que elogien la pau.

– “22. Economia solidària”, tractant sobre aquest tema.

– “23. Persones locals”, on s’hi relaten els fets de persones molt solidàries residents a Bellpuig, ja que no cal anar gaire lluny per a trobar-ne d’exemplars.

– “24. L’egoisme i la insolidaritat”, que tracta sobre aquestes qüestions.

– “26. Els fanatismes”, amb molts exemples d’aquest problema universal.

– “46. Power Points amb valors”, descarregats d’Internet.

– “48. Secció infantil”, amb enllaços a contes de YouTube.

– “49. Els temes d’aquest blog en llibres pdf”, amb gairebé tots els escrits enquadernats en diversos llibres, els quals es poden visualitzar, descarregar i imprimir.

– “50. Cançoner”, amb les lletres i els àudios de 150 cançons amb missatges de valors.

– “51. Bústia oberta”, on hi poden col·laborar els lectors (de moment no utilitzat).

 

1